36 Koseze Dsc05231 1

Soseska Koseze – Koseški terasasti bloki

Soseska Koseze leži v severovzhodnem delu Ljubljane, v neposredni bližini Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Koseškega bajerja in sprehajalne Poti ob žici. Realizirana podoba soseske, znane tudi kot ‘terasasti bloki’ (1968–1974/1978), temelji na konceptu zmagovalnega projekta urbanistično-arhitekturnega natečaja iz leta 1967 za dve naselji, Koseze in Draveljsko gmajno, ki ju je zasnoval arhitekt Viktor Pust. Natečajna rešitev je v soseski Koseze predvidevala 850 stanovanj, vendar so zaradi gospodarskih in političnih pritiskov kasneje projekt spremenili in na istem območju zgradili kar 1600 stanovanj. V Koseških blokih danes živi cca. 3000 prebivalcev.

urbanizem:

SOSESKA KOSEZE: Situacija

Ravne linije štirinadstropnih stavb določajo urbanistično organizacijo naselja v pravilno mrežo zelenih pasov in pešpoti, ki vodijo do vhodov v bloke. Središče stanovanjskega območja predstavlja široka povezovalna ulica, avenija, ob katero je  umeščen javni program (različne storitvene dejavnosti, kot so banka, pošta, lekarna, manjša trgovina itd.) Preostali program, ki omogoča avtonomno delovanje nekega naselja (šola, vrtec, tržnica, odprte zelene in rekreativne površine) se nahaja na robu stanovanjske četrti, vendar še znotraj meja soseske. Motorni promet se odvija le na obodu naselja; celoten servis in parkiranje sta omejena na robne ulice in povezovalno kletno etažo, ki povezuje posamezne predele območja. Notranjost soseske je ozelenjena in brez prometa.

SOSESKA KOSEZE: Široka povezovalna ulica, avenija, ob katero je umeščen javni program predstavlja središče naselja

arhitektura:

Arhitekt Viktor Pust je za stavbe, ki so izredno gosto umeščene v prostor, za naš prostor pionirsko uporabil piramidno vzpenjajočo se tipologijo terasastega stanovanjskega bloka, ki združuje prednosti stanovanjskega bloka in enodružinske hiše. S tem je arhitekt v naselju vzpostavil človeku prijetnejše merilo, obenem pa mu je uspelo doseči visoko izrabo zemljišča. Dvostransko orientirane objekte s centralnimi hodniki odlikuje smotrn koncept organizacije tlorisov. Stanovanja so različnih velikosti in tipologij, vsako pa ima velik zunanji prostor: bivalni prostori vsakega stanovanja se odpirajo na prostorno teraso. V nadstropjih so terase zamejene s širokimi betonskimi parapeti – koriti za rože, ki so bogato zasajena z rožami in grmičevjem. Bivalni prostori pritličnih stanovanj pa se nadaljujejo v zasebne atrije, ki soustvarjajo zelene pasove ob javnih pešpoteh. Prečne fasade, kjer so urejeni vhodi v stavbe so polne, gladke, betonske, brez okenskih odprtin, vzdolžne fasade pa so horizontalno in vertikalno strukturirane s prefabriciranimi in na mestu litimi elementi iz surovega betona.

       

Intenzivno zasajena korita za rože na terasah stanovanj v nadstropjih.

Celoten kompleks terasastih blokov, ki so oblikovani v modernistični maniri, je od l. 2017 kot profana stavbna dediščina iz druge polovice 20. stoletja vpisan v register kulturne dediščine.

ali veš?

        Arhitekt Neave Brown je leta 2018 za svoje življensko delo prejel najvišje britansko priznanje za arhitekturo, kraljevo zlato medaljo RIBA (The Royal Institute of British Architects). Modernistični arhitekt, ki je vse svoje delo posvetil projektom socialnih stanovanj, humanim zgradbam za življenje povprečnega človeka, je najbolj prepoznaven po svojem vizionarskem projektu Alexandra Road v Londonu iz sedemdesetih let. Modernistična soseska Alexandra Road je s svojimi stopničastimi betonskimi bloki z velikimi terasami in prostornimi stanovanji zelo podobna soseski terasastih blokov v Kosezah.

Modernistična soseska Alexandra Road s terasastimi bloki, London, arhitekt Neave Brown
projekt l. 1968, gradnja od 1972-1978;

        V svojem zadnjem intervjuju za revijo ICON je arhitekt poudaril, da “je treba vzpostaviti stanovanjski program, ki bo upošteval vzdrževanje in življenjsko dobo stavbe. Stavbe trajajo in če so/bodo pravilno vzdrževane, bodo ohranile svojo vrednost in jih bo mogoče uporabljati kot lastniški kapital tudi v prihodnosti.”

Building design, Interview: Neawe Brown on Grenfell, Thatcher, and the future of housing, by Elisabeth Hopkirk, 02. 10. 2017:

https://www.bdonline.co.uk/briefing/interview-neave-brown-on-grenfell-thatcher-and-the-future-of-housing/5089883.article

 ocena trenutnega stanja:

  • Zasteklitve teras, postavljanje zimskih vrtov

Neusklajeni in nenadzorovani posegi posameznikov na zunanjost objektov so že močno preobrazili podobo celotne soseske. Uporabniki oziroma lastniki stanovanj brez zadržkov in brez kakršnih koli usmeritev ali omejitev izvajajo izboljšave na “njihovi lastnini”, kot so balkoni, terase in stavbno pohištvo (okna, vrata, ograje). Najbolj izstopajo najrazličnejše izvedbe nadstreškov in zasteklitev na terasah ali pa kar postavitve zimskih vrtov ali celo

– klasično gradnjo na terasah ali v atrijih pritličnih stanovanj.

  •  Parkirna mesta

Hudo pomanjkanje parkirnih mest na območju je posledica   bistveno večje gostote poselitve, kot je bilo prvotno načrtovano. Zato se prebivalci poslužujejo improviziranih rešitev za parkiranje, posledice pa so zaparkirane površine, ki temu niso namenjene (zelenice, interventne poti, …)

  •  Zasteklitve teras, postavljanje zimskih vrtov

Neusklajeni in nenadzorovani posegi posameznikov na zunanjost objektov so že močno preobrazili podobo celotne soseske. Uporabniki oziroma lastniki stanovanj brez zadržkov in brez kakršnih koli usmeritev ali omejitev izvajajo izboljšave na “njihovi lastnini”, kot so balkoni, terase in stavbno pohištvo (okna, vrata, ograje). Najbolj izstopajo najrazličnejše izvedbe zasteklitev na terasah ali pa kar postavitve zimskih vrtov ali celo klasično gradnjo na terasah ali v atrijih pritličnih stanovanj.

  • Prenove energetske učinkovitosti

Prenove energetske učinkovitosti se izvajajo predvsem v smislu dodajanja toplotne izolacije na konstrukcijo Prenova energetske učinkovitosti se zaključi z novim fasadnim slojem, skoraj praviloma v močnih barvnih odtenkih ali celo kombinaciji barv. Pri tem so popolnoma prezrte oblikovne značilnosti obstoječe arhitekture, prvotni izbor materialov in originalne barvne sheme. Najdemo celo fasadne obloge iz rebraste pločevine barvane v različne močne barve.

  • bloki originalno nimajo vgrajenih dvigal