Dsc05244

Šišenska soseska ŠS-6

Skozi sosesko poteka sprehajalna spominska pot ob žici okupirane Ljubljane

Enega kvalitetnejših primerov stanovanjske gradnje v Ljubljani, ki je bila realizirana kot prva zaključena urbanistična enota za 10.000 prebivalcev, predstavlja soseska ŠS 6 v Šiški (1964-1972). Načrtovana je bila skladno z urbanističnimi načeli Ravnikarjeve “idealne soseske”.
Naselje leži ob severni mestni vpadnici Celovški cesti. Skozi sosesko poteka sprehajalna pot Pot spominov in tovarištva ali Pot ob žici (POT), speljana po trasi bodeče žice, s katero je bila Ljubljana ograjena med 2. svetovno vojno. POT sosesko povezuje z zelenim zaledjem griča Rožnik, izredno
priljubljene Ljubljančanov.

URBANISTIČNA ZASNOVA SOSESKE
V OBLIKI PAHLJAČE (fotografija makete)

urbanizem:
Urbanista Aleš Šarec in Janez Vovk sta predvidela pahljačasto zasnovo soseske, ki jo opredeljujejo višinsko hierarhično strukturirana zazidava, mreža peš poti in urbanistični elementi tradicionalnega mesta. Že v času nastanka je soseska v urbanističnem smislu predstavljala velik odklon od funkcionalističnih načel.
Visoke, osem do štirinajst nadstropne stanovanjske stolpnice tvorijo središče soseske, ki je locirano ob mestni vpadnici. Z oddaljenostjo od glavne ceste višinski gabariti objektov padajo vse do individualne zazidave.

Stanovanjski bloki z zamaknjenimi osnovnimi stavbnimi enotami tvorijo členjene nize, prostore med njimi pa zasedajo obsežne, z visokodebelnim drevjem zasajene parkovne površine z otroškimi igrišči in vrtovi, ki jih ozelenjeni nasipi delijo na intimnejše odseke. Odprte zelene površine in parki soseske ŠS-6 spadajo med lepše primere krajinskega oblikovanja javnih površin v Ljubljani. V zelenju sredi soseske so šola, vrtec in telovadnica.

ali veš?
Za urbanistično in arhitekturno zasnovo Šišenske soseske ŠS-6 so l. 1968 avtorji prejeli republiško Borbino nagrado in nagrado Prešernovega sklada.

Ocena trenutnega stanja:

ŠS-6 : izvedbe neprimerno oblikovanih nadstreškov in atrijev
ŠS-6 : namesto kulturnega doma je bil v centru soseske zgrajen večstanovanjski objekt, v katerem je svoje prostore dobila tudi enota mestne knjižnice;
zunanje parkirne površine z omejenim dostopom – rampe

This post is also available in %s.