VIRI

Links to similar work and videos.

Bibliography of “Modern Neighbourhoods in Ljublana – The splendour and misery of their existance and development.” from Docomomo:

Act Establishing Commonhold Tenure in Certain Buildings and Determin-
ing Commonhold Land, URL RS, št.45/08, št.34/2017

Čelik Matevž, Modernist Neighbourhoods of Ljubljana, Ljubljana, MAO mu-
seum of architecture and design, 2015

SISTORY, »Gospodarska tranzicija v Sloveniji (1990-2004)«; accessed on
January 20, 2018, http://www.sistory.si/hta/tranzicija/index-vpni.php?d=
osrednji-privatizacijski-zakon-%20in-njihove-glavne-znacilnosti.html
Korenjak Alenka, Celovita urbana prenova, Ljubljana, AB 203-204, 2015,
40-42

Koselj Nataša, Arhitektura 60-ih let v Sloveniji – kontinuiteta ideje, Ljubljana, AB, year XXV, special edition, 1995

Malešič Martina, Planinšček Anja, Ploštajner Klemen, Doma v Ljubljani -100 let ljubljanskih stanovanj, Ljubljana, Exhibition in the gallery DESSA,
2016

Mercina Andrej, Arhitekt ILIJA ARNAUTOVIĆ, socializem v slovenski ar-
hitekturi, Ljubljana, 2006

MiheličBreda, Three periods of modern urban planning in Ljubljana, Ljubljana: Potret mesta / Ljubljana: Portrait of a City, Ljubljana, 2014, 30-55

Zaviršek Hudnik Damjana, Skup(nost)ni prostori soseske Ruski car, Ljubljana, AB 203-204, 2015, 43-44

Other Projects Online